Tullverket

Framtida tullhantering

Exportera varor

Den nya tullkodexen medför förändringar för dig som exporterar varor från Sverige. Här kan du läsa om de förändringar som är aktuella.

Varans och transportmedlets väg ut ur Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs ut ur Sverige kommer att vara helt elektroniskt.

Se en översikt över logistiken för en vara och ett transportmedel som förs ut ur Sverige.

Nytt exportsystem

Ett nytt system för hantering av tulldeklarationer för export kommer att tas fram i samband med att exporthanteringen ska anpassas till den nya EU-lagstiftningen.

Läs mer om det nya exportsystemet.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000