Tullverket

Framtida tullhantering

Summarisk införseldeklaration

Här kan du läsa om hur summariska införseldeklarationer påverkas av den nya tullkodexen.

Summarisk införseldeklaration (Sid)

Varor som förs in till EU-gemenskapen måste anmälas i förväg och inom angivna tidsfrister genom inlämning av en summarisk införseldeklaration. Syftet är att skydda EU från farliga varor och att leva upp till ökade säkerhetskrav i världshandeln.

Nu utvecklas det nya och förbättrade importkontrollsystemet Import Control System 2 (ICS2) som innebär ett förändrat uppgiftslämnande. ICS2 omfattar de två första stegen i importproceduren: summarisk införseldeklaration och anmälan om transportmedlets ankomst.

Uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt system (Common Repository) till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.

Läs mer om processen för ingivande av summarisk införseldeklaration.

Så gör du för att lämna uppgifter till Common Repository.

ICS2 omfattar de två första stegen i importproceduren: Summarisk införseldeklaration och Anmälan om transportmedlets ankomst

ICS2 omfattar de två första stegen i importproceduren.

Olika aktörer berörs vid olika tidpunkter

Införandet av systemet är indelat i tre faser och berör olika aktörer vid olika tidpunkter. Arbetet med den andra fasen pågår. Den omfattar övrig flygfrakt och förändringen beräknas ske den 1 mars 2023. Här kan du läsa mer om respektive fas.

Fas 1 – post- och expressförsändelser fraktade med flyg

Den 15 mars 2021 infördes den första fasen som omfattade summariska införseldeklarationer för post- och expressförsändelser fraktade med flyg. I Sverige berörs i dagsläget endast postoperatören av uppgiftslämningen.

Vem?

 • Postoperatörer
 • Expressoperatörer


När?

 • Är redan infört, driftsattes den 15 mars 2021.


Vad?

 • För varje försändelse lämnas en begränsad uppgiftsmängd före lastning.


Övrig information


Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg. Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg.

Fas 2 – alla varor fraktade med flyg. Arbete pågår – i drift den 1 mars 2023

Den 1 mars 2023 införs den andra fasen som omfattar summariska införseldeklarationer för alla varor fraktade med flyg. I Sverige berörs post- och expressleverantörer, transportörer och övriga aktörer som hanterar varor från tredjeland fraktade med flyg.

Vem?

 • Postoperatörer
 • Expressoperatörer
 • Övriga aktörer involverade i införsel av varor till Sverige via flyg.


När?

I drift den 1 mars 2023. Aktörerna har sedan en övergångsperiod att ansluta sig:

 • flygbolag, övergångsperiod från 1 mars till 30 juni 2023
 • post- och expressoperatörer och uppgiftslämnare på house nivå, övergångsperiod från 1 mars till 2 oktober 2023.

Om anslutningen inte sker den 1 mars, måste den ekonomiska aktören kontakta Tullverket för att få sin tidsplan för anslutning godkänd. Så här gör du:

 • Kontakta Tullverket på e-postadress ics2.helpdesk@tullverket.se med din begäran om övergångsperiod
 • Begäran ska innehålla:
  - namn och Eori-nummer
  - roll/typ av ekonomisk aktör (flyg, express, postoperatör, house level filer)
  - från och med-datum och till och med-datum för övergångsperioden
  - datum för start av ICS2 R2 (Go-live).
 • Begäran kan göras på svenska eller engelska.

Vad?

 • För varje försändelse lämnas en fullständig uppgiftsmängd före lastning: alla försändelser ska omfattas av en deklaration före lastning innehållande antingen en minimidatauppsättning eller en komplett summarisk införseldeklaration.
 • Möjlighet till ”multiple filing” införs genom vilket uppgifterna kan lämnas på olika nivåer, i vissa fall av olika uppgiftslämnare, i en och samma summariska införseldeklaration.
 • Uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt system (Common Repository) till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.


Övrig information

Har du frågor om uppgiftslämning ICS2 fas 2?

Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg. Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg.

Fas 3 – alla varor oavsett transportslag

Den 1 mars 2024 införs den tredje och sista fasen som omfattar summariska införseldeklarationer för alla varor oavsett transportslag. I Sverige berörs post- och expressleverantörer, transportörer och övriga aktörer som transporterar varor in till unionen.

Vem?

 • Postoperatörer
 • Expressoperatörer
 • Övriga aktörer involverade i införsel av varor till Sverige via flyg, järnväg, sjö och väg.

När?

 • I drift den 1 mars 2024.

Vad?

 • För varje försändelse lämnas en fullständig uppgiftsmängd.
 • Uppgifterna lämnas direkt i ett EU-gemensamt system (Common Repository) till den medlemsstat där varorna förs in i unionen.

Övrig information

Fas 1 infördes den 15 mars 2021 och omfattade post- och expressförsändelser fraktade med flyg. Fas 2 införs den 1 mars 2023 och omfattar alla varor fraktade med flyg. Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

Fas 3 införs den 1 mars 2024 och omfattar alla varor och alla transportslag.

 

Tidslinje för införandet av det nya importkontrollsystemet.

Tidslinje för införandet av det nya importkontrollsystemet ICS2. Fas 1 infördes den 15 mars 2021. Fas 2 beräknas införas den 1 mars 2023. Fas 3 beräknas införas den 1 mars 2024.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Samråd och samverkan

Tullverkets utvecklingsverksamhet för dialog med representanter för flyg- och transportbranschen.

Läs minnesanteckningarna från senaste dialogmötet här.

EU-kommissionens samlade information

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information under Fas 2: Aktörerna har olika övergångsperioder: flygbolag, från 1 mars till 30 juni 2023, post- och expressoperatörer och uppgiftslämnare på house nivå, från 1 mars till 2 oktober 2023.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000