Tullverket

Tjänster för företag

Här hittar du de tjänster som du kan ha till hjälp i ditt företags tullhantering.

Vissa tjänster kräver att du loggar in. För att kunna logga in behöver du ha tillgång till Tullverkets webbtjänster och du behöver anmäla en behörighetsadministratör.

Ansök om tillgång till Tullverkets tjänster och anmäl en behörighetsadministratör.

Anmäl varor

I den här tjänsten kan du anmäla varor som har kommit till en svensk gräns.

Anmäl varor

Ansökan om tillstånd och registrering

I den här tjänsten kan du ansöka om vissa tillstånd och registreringar.

Ansökan om tillstånd och registrering

Avvikelserapport

I den här tjänsten kan du skicka in en avvikelserapport.

Avvikelserapport

Begäran om klarering

I den här tjänsten kan du begära klarering för direktförtullning import (DNU) eller förenklad deklaration import (HNU).

Begäran om klarering

Behörigheter

I den här tjänsten kan du som är behörighetsadministratör lägga till och ta bort användare och hantera användarnas behörigheter.

Behörigheter

EU-gemensamma tjänster (kräver ingen inloggning)

EU-kommissionen erbjuder EU-gemensamma tjänster för företag.

EU-gemensamma tjänster

Exportbevis deklarant

I den här tjänsten kan du som är deklarant ta fram ditt företags exportärenden och skriva ut eller spara exportbevis.

Exportbevis deklarant

Exportbevis indirekt ombud

I den här tjänsten kan du som indirekt ombud ta fram exportärenden och skriva ut eller spara exportbevis för sändningar som du har exportdeklarerat till Tullverket.

Exportbevis indirekt ombud

Exportbevis Mina meddelanden

Du som har den säkra digitala brevlådan Mina meddelanden och Min myndighetspost kan ta emot företagets exportbevis i den brevlådan.

Exportbevis Mina meddelanden

Fråga tull-id (kräver ingen inloggning)

I den här tjänsten kan du ta fram uppgifter om import- och exportärenden.

Fråga tull-id

Företagsuppgifter

I den här tjänsten kan du se vilka uppgifter om ditt företag som är registrerade i Tullverkets system. Du kan även ändra vissa uppgifter.

Företagsuppgifter

Garantier

I den här tjänsten kan du se ditt företags garantier (med undantag av samlad säkerhet vid transitering).

Garantier

Klarerade förenklade deklarationer

I den här tjänsten kan du se ditt företags klarerade förenklade deklarationer. Du kan också se när en kompletterande deklarationen ska vara Tullverket tillhanda.

Klarerade förenklade deklarationer

Kundregister (kräver ingen inloggning)

I Tullverkets kundregister kan du bland annat se vilka företag som har tillstånd hos oss och vilka företag som är certifierade.

Kundregister

Kvota, söksystem för tullkvoter (kräver ingen inloggning)

I söksystemet Kvota kan du söka information om olika tullkvoter.

Kvota, söksystem för tullkvoter

Kvotansökningar

I den här tjänsten kan du se vilken status ditt företags kvotansökningar har.

Kvotansökningar

Medgivande om bortförande eller utlämning

I den här tjänsten kan du hämta medgivanden om bortförande eller utlämning från

  • ett tullager till ett annat tullager
  • ett tillfälligt lager till ett tullager.

Medgivande om bortförande eller utlämning

Momsredovisning

I den här tjänsten kan du för en specifik tidsperiod ta fram uppgifter om tullvärden och avgifter för importer för företag som är momsregistrerade i Sverige.

Momsredovisning

Statistik export

I den här tjänsten kan du ta fram statistik för ditt företags export i Excel-format.

Statistik export

Statistik import

I den här tjänsten kan du ta fram statistik för ditt företags import i Excel-format.

Statistik import

Systemet för tullbeslut, CDS

I den här tjänsten kan du ansöka om EU-gemensamma tillstånd. Du kan även ta emot meddelanden från Tullverket angående din ansökan eller ditt tillstånd.

Läs mer och logga in i Systemet för tullbeslut.

Tillstånd

I den här tjänsten kan du se ditt företags tillstånd, både giltiga och ogiltiga, samt pågående tillståndsansökningar.

Tillstånd

Transiteringar

I den här tjänsten kan du se uppgifter om ditt företags nationella och internationella transiteringar.

Transiteringar

Tullager


I den här tjänsten kan du hänföra en vara till tullagerförandet antingen via en standardtulldeklaration eller en tulldeklaration i förväg.

Tullager

Tull-id export

I den här tjänsten kan du ta fram uppgifter om exportärenden där ditt företag står som deklarant.

Tull-id export

Tull-id import

I den här tjänsten kan du ta fram uppgifter om importärenden där ditt företag står som deklarant eller betalningsansvarigt ombud.

Tull-id import

Tullräkning i XML-format

Du som använder EDI kan i den här tjänsten hantera ditt företags tullräkningar elektroniskt direkt i företagets affärssystem.

Tullräkning i XML-format

Tullräkning Mina meddelanden (kräver ingen inloggning)

Du som har Mina meddelanden och den säkra digitala brevlådan Min myndighetspost kan ta emot tullräkningar som pdf-filer.

Tullräkning Mina meddelanden

Tullräkning webbtjänst

I den här tjänsten kan du se ditt företags tullräkningar och anmäla att du vill ha webbtullräkningar.

Tullräkning webbtjänst

Tulltaxan fildistribution (kräver ingen inloggning)

Tullverkets centrala databas för Tulltaxan uppdateras varje natt med uppgifter direkt från Europeiska kommissionen. Du som är prenumerant av Tulltaxan fildistribution kan hämta ändringar själv via internet och på så sätt hålla ditt eget system uppdaterat.

Tulltaxan fildistribution

Tullverkets internetdeklaration TID

I den här tjänsten kan du skicka in import- och exportdeklarationer via internet.

Tullverkets internetdeklaration TID

Uppladdning av handling

I den här tjänsten kan du ladda upp handlingar som du kopplar till ett visst ärende.

Ladda upp handling

Utförseluppgifter ombud


I den här tjänsten kan du som är ombud se uppgifter om sändningar som du har exportdeklarerat till Tullverket.

Utförseluppgifter ombud

Växelkurser (kräver ingen inloggning)

I växelkurser får du information om vilken växelkurs som gäller för beräkning av tullvärde.

Växelkurser i tulltaxan

Ändra deklarationsuppgifter export

I den här tjänsten kan du göra enklare ändringar i redan inlämnade exportdeklarationer.

Ändra deklarationsuppgifter export

Ändra deklarationsuppgifter import

I den här tjänsten kan du göra enklare ändringar i redan inlämnade importdeklarationer.

Ändra deklarationsuppgifter import

Ändra deklarationsuppgifter transitering

I den här tjänsten kan du ogiltigförklara en transitdeklaration.

Ändra deklarationsuppgifter transitering

Ändra uppgift om företagets namn eller adress (kräver ingen inloggning)

Har företaget bytt telefonnummer, flyttat till ny adress, eller ändrat namn är det viktigt att ni uppdaterar era uppgifter hos oss.

Ändra uppgift om företagets namn eller adress

Ta bort personuppgifter

Om du vill ta bort dina personuppgifter från webbtjänster som kräver inloggning fyller du i dina uppgifter i formuläret nedan och skickar in.

Om du inte har loggat in på ett år tas dina personuppgifter bort automatiskt.


Uppdaterad: 2018-06-26Captcha * (obligatorisk)