Tullverket

Framtida tullhantering

Vägen fram till ett helt digitalt informationsutbyte

En ny tullagstiftning, tullkodexen, började att tillämpas den 1 maj 2016. Målet med lagstiftningen är att samordna tullhanteringen inom EU som i förlängningen ska bli både enklare, billigare och snabbare.

Utgångspunkten i förändringsarbetet är att all tullhantering ska ske digitalt och att tulladministrationen ska bli enklare för både företag och tullmyndigheter i EU samtidigt som tulladministrationerna ska kunna utföra sitt uppdrag med kontroller och riskanalys effektiviseras. Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya it-system och standardiserade arbetsprocesser.

Aktuellt

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länk till den nya sidan Plan för införandet av tullkodex

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000