Tullverket

Kontakta oss

Behöver du ändra i en tulldeklaration?

Du kan göra enklare ändringar i en tulldeklaration via webbformulär som kräver inloggning. Där ska du bifoga styrkande handlingar.

Vill du kontakta Tullverkets presstjänst?

Här kan kontakta Tullverkets presstjänst, hitta pressmeddelanden, fakta om Tullverkets verksamhet och beslagsstatistik. Vid behov av pressbilder kontaktar du Tullverkets presstjänst.

Press

Vill du kontakta Tullverkets fartygsklarering?

All kommunikation med Tullverket avseende ankomst av fartyg ska ske elektroniskt via den gemensamma portalen Maritime Single Window (MSW) som administreras av Sjöfartsverket. Om du trots allt behöver prata med en handläggare på Tullverket om rapporteringen når du oss på telefonnummer:

Telefon dagtid: 08-456 65 61

Telefon övrig tid: 08-456 65 60

Undrar du vad du får ta med dig till eller från ett annat land?

Andra länders in- och utförselbestämmelser

In- och utförselbestämmelser i andra länder tar du reda på genom att kontakta respektive lands ambassad eller konsulat.

Vill du skicka ett fax till Tullverket?

Skicka fax till 08-20 80 12.

Uppdaterad: 2020-03-02


4000