Tullverket

Jobba hos oss

Hos oss kan du jobba i många olika roller inom vår kärnverksamhet som består av avdelningarna Brottsbekämpning och Effektiv handel. Du kan också jobba inom någon av våra stödavdelningar som består av områdena IT, kommunikation, personalfrågor, juridik samt administration.

Gemensamt för alla områden är att du kommer att vara med och göra skillnad i samhället och bidra till vårt uppdrag som är både att bekämpa brottslighet och ta in tull, skatter och andra avgifter till staten. I den bredd av yrken som vi har hos oss finns det säkert något som kan passa just dig.

Läs om några av våra yrken

Rekrytering och utbildning

Du som anställs till vår kärnverksamhet får en grundutbildning på Tullskolan. Grundutbildningen skiljer sig åt beroende på vilken del av kärnverksamheten som du har fått anställning inom. Utbildningen kan pågå i upp till ett år. Den innehåller praktik och avslutas med slutprov och examination. Under grundutbildningen är du anställd som elev eller som aspirant med lön.

Tullverket rekryterar och utbildar personal efter behov. För att få gå någon av utbildningarna på Tullskolan krävs att du söker och får anställning hos oss. Du kan alltså inte söka till vår utbildning så som du gör till högskola och universitet. Eftersom våra utbildningar genomförs utifrån verksamhetens behov startar det inte en ny utbildning varje termin eller läsår. När nyrekryteringar planeras så informerar vi om det här på vår webbplats och annonserar i relevanta medier.

Vi vill ha nöjda medarbetare

Som anställd tycker vi att du ska ha möjligheter till personlig utveckling inom yrkeslivet, till exempel genom att byta arbetsuppgifter och arbetsort. Det gynnar dig som anställd men även Tullverket som arbetsgivare. Vi vill ha nöjda medarbetare eftersom vi är övertygade om att nöjda medarbetare gör ett bättre jobb. Därför är områden som arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och kompetensutveckling viktiga för oss. Vi vill öka vår etniska och kulturella mångfald eftersom vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra vår verksamhet.

I den senaste mätningen av Jämställdhetsindex (JÄMIX) från Nyckeltalsinstitutet placerar sig Tullverket på plats 6 av totalt 203 medverkande organisationer. Tullverket har även höga värden i Attraktiv arbetsgivarindex och Hälsoindex som Nyckeltalsinstitutet också mäter.

Även vår senaste Medarbetarundersökning (2015) visar att Tullverket har högre värden jämfört med andra verksamheter gällande Medarbetarindex och Ledarskapsindex. Sammantaget ett gott betyg på oss som arbetsgivare som vi är stolta över.

Medarbetare berättar

Vår värdegrund

Inom Tullverket har vi en gemensam värdegrund, som vi tagit fram tillsammans i syfte att stärka vårt arbete ihop. Våra värdegrundsord är helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande.

Läs mer om värdegrunden

Uppdaterad: 2018-10-22Captcha * (obligatorisk)