Tullverket

Brexit för privatpersoner

Fram till och med den 31 december 2020 kommer det inte att ske några förändringar när det gäller handeln med varor till och från Storbritannien.

Eftersom det råder osäkerhet kring hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien kommer att se ut, är det extra viktigt att du följer utvecklingen.

Uppdaterad: 2020-05-18


4000