Tullverket

Blanketter

Sök efter de blanketter du vill ladda ner. Du kan både söka på namn och TV-nummer.


A
Namn och/eller användning TV-nummer
A.TR., Ansökan om tillstånd till att utfärda varucertifikat 786.21
AEO tillstånd, egenbedömningsformulär: 760.80
Aktiv förädling, exportlista 778.11
Aktiv förädling, importlista 778.10
Aktiv förädling, materialåtgångslista 778.12
Aktiv förädling, återbetalningskrav - restitutionssystemet 778.9
Ankomstmeddelande, lossningsmedgivande, lossningsrapport och mottagningsbevis 605.16
Ansökan om annan godkänd plats 721.51
Ansökan om bindande ursprungsbesked (EUBOI) 721.95
Ansökan om registrering som tullombud (TVOMB) 404.37
Ansökan om tillgång till Tullverkets e-tjänster och anmälan av behörighetsadministratör 404.26
Ansökan om tillstånd att lämna summariska in- eller utförseldeklarationer (TVTIS) 404.24
Användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration EUETD, Ansökan om tillstånd till 721.55
Användning av förseglingar av särskild typ EUSSE, Ansökan om tillstånd till 721.30
Användningsuppgift för varor som importeras för undersökning, analys eller provning 740.30
Autogiro företag, Medgivande till betalning genom 405.9
Avräkningsnota aktiv förädling 778.8


B
Namn och/eller användning TV-nummer
Beräkning av tull, Uppgifter för 711.5
Besättningsdeklaration/Crew's effects declaration 616.8
Betalningsåtagande tullförrättningsavgift 770.62
Borgensmannens åtagande - Samlad garanti, användas endast i Sverige 721.67
Borgensmannens åtagande - Samlad garanti, transitering, används i mer än ett EU-land 721.66


C
Namn och/eller användning TV-nummer
Cash declaration 680.26


D
Namn och/eller användning TV-nummer
Deklaration från passagerare på vissa mindre luftfartyg från Norge eller Island 645.6
Details of importation or exportation of firearms and ammunition for a purpose other than temporary hunting or competition 730.3
Details of importation or exportation of firearms and ammunition for a purpose other than temporary hunting or competition (supplementary sheet) 730.4
Drift av tillfälliga lagringsanläggningar EUTST, Ansökan om och tillstånd till 721.50


Sidan uppdaterades: 2020-12-21

Vad är ändrat: Språklig justering