Tullverket

Framtida tullhantering

Tulldeklarationer vid import

Ett nytt importsystem för standardtulldeklarationer har utvecklats som ett led i arbetet att anpassa importhanteringen till EU-lagstiftningen. Fler deklarationstyper tillkommer efter hand.

Möjligheten att lämna tulldeklarationer för särskilda förfaranden produktionssätts i februari 2023. Då kommer du också att kunna lämna standardtulldeklarationer från särskilda skatteområden. Från och med den 1 juli 2023 ska deklarationer för särskilda förfaranden och särskilda skatteområden lämnas i det nya systemet.

När importsystemet för standardtulldeklaration är fullt utbyggt kan du lämna en standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning, särskilda förfaranden och från särskilda skatteområden. De särskilda förfaranden du kan lämna deklarationer för i det nya importsystemet är aktiv förädling, tillfällig införsel och slutanvändning. Har du inte tillstånd i förväg till ett särskilt förfarande kan du oftast ansöka direkt i tulldeklarationen. Observera att du inte behöver göra slutprov för särskilda förfaranden om du redan har gjort slutprov för standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning.

Läs mer om processen vid standardtulldeklaration för särskilda förfaranden.

Titta i deklarationshandledningen för standardtulldeklaration import, inklusive särskilda förfaranden och särskilda skatteområden.

Tulldeklaration för lågvärdeförsändelser

I april 2023 produktionssätts tulldeklarationen för lågvärdeförsändelser. Den deklarationstypen kan användas för

  • gåvor med ett värde som inte överstiger 45 euro
  • försändelser med ett värde som inte överstiger 150 Euro.

Läs mer om processen för tulldeklaration för lågvärdeförsändelser.

Titta i deklarationshandledningen för lågvärdeförsändelser.

Varor som inte får deklareras i tulldeklarationen för lågvärdeförsändelser

På grund av den reducerade mängden uppgifter som lämnas i en tulldeklaration för lågvärdeförsändelser finns det begränsningar i vilka varor som kan deklareras.

Varor som omfattas av restriktioner och förbud får inte deklareras i tulldeklarationen för lågvärdeförsändelser. Detsamma gäller avfall, kulturföremål och varor som omfattas av punktskatter.

Parfymer och luktvatten är tull- och momsfria i gåvoförsändelser om mängden inte överstiger:

  • parfym: 50 gram, eller
  • luktvatten: 0,25 liter.

För att veta vilka varor som inte får deklareras har EU-kommissionen tagit fram en förteckning. Varor som finns med i denna förteckning deklarerar du istället i en standardtulldeklaration.

Läs vilka varor du inte får deklarera i tulldeklarationen för lågvaruförsändelser. Excel, 58.6 kB.

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikatoiner för tulldeklaration för lågvärdeförsändelser finns publicerade.

Tekniska specifikationer import – lågvärdeförsändelser, SCTS-IMPLVC 

Valideringstjänst

En valideringstjänst för tulldeklarationen för lågvärdeförsändelser är nu öppen. Valideringstjänsten är en webbaserad självbetjäningstjänst som innebär att systemleverantörer och andra företag som utvecklar egna lösningar för uppgiftslämning kan ladda upp sina XML-meddelanden för test. 

Gå till valideringstjänsten


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om tulldeklaration för lågvärdeförsändelser har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000