Tullverket

Framtida tullhantering

Tulldeklarationer vid import

Ett nytt importsystem för standardtulldeklarationer har utvecklats som ett led i arbetet att anpassa importhanteringen till EU-lagstiftningen. Fler deklarationstyper tillkommer efter hand.

Förenklad deklaration

Produktionssättning av förenklad deklaration import sker enligt plan i juni 2024 med en införandeperiod till den 31 december 2024.

I den förenklade deklarationen lämnar du färre uppgifter om din sändning än du skulle ha gjort i en standardtulldeklaration. Resterande uppgifter lämnar du senare i en kompletterande deklaration.

Läs om processen när du lämnar en förenklad deklaration i förväg.

Läs om processen vid förenklad deklaration.

Läs om processen vid kompletterande deklaration.

Läs om processen vid ändring av förenklad eller kompletterande deklaration.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Processbeskrivningar för förenklade och kompletterande deklarationer har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)