Tullverket

Homepage for private individuals

In focus

Swedish Customs is monitoring developments around the coronavirus and follows the instructions and recommendations of the Public Health Agency of Sweden and other responsible authorities.

For questions about the temporary entry ban and the requirement of a negative COVID-19 test result upon entry to Sweden, please contact the Swedish Police Authority.


  • Ny gemensam lägesbild om organiserad brottslighet

    Kriminella startar allt oftare företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen. Sammanlagt förlorar staten miljarder årligen till den organiserade brottsligheten. Det visar en ny lägesbild som är framtagen av de 12 myndigheter som ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

  • Exporterar du produkter med dubbla användningsområden?

    I samband med att den nya PDA-förordningen trädde i kraft den 9 september 2021 infördes nya dokumentkoder. Koden X002 har upphört och är nu ersatt av nya dokumentkoder knutna till typ av tillstånd.