Tullverket

Skatter m.m., författningsstöd

Innehåller bland annat bestämmelser för mervärdesskatt och punktskatter samt rådsförordning om tullbefrielse med svenska följdförfattningar.

Uppdaterad: 2017-01-31


4000