Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nytt lagförslag skulle stärka Tullverkets brottsbekämpning

Regeringens utredare presenterar idag en rad förslag till lagändringar som skulle underlätta och effektivisera Tullverkets kontroller och brottsbekämpande arbete. Förslagen i utredningen innebär att Tullverkets befogenheter skulle öka och bli tydligare för personalen.

Generaltulldirektör Charlotte Svensson

- Jag välkomnar förslagen till lagändringar. Om de blir lag kommer vi kunna förbättra vårt arbete ytterligare. För snart två år sedan lyfte jag behovet av en samlad översyn av lagstiftningen. Därför är det väldigt glädjande att se att utredningen går oss tillmötes på nästan alla punkter, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Utökade befogenheter

I oktober 2020 uppmärksammade Tullverket regeringen på behovet av en samlad översyn av lagstiftningen. Den nuvarande lagstiftningen är föråldrad och snårig. Idag är befogenheterna utspridda i smugglingslagen, lagen om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott, tullagen, inregränslagen och lagen om punktskattekontroll. De lagändringar som föreslås i utredningen skulle innebära att alla de olika lagar som idag styr Tullverkets arbete samlas i en lag. Förslaget till ny lag skulle innebära att Tullverkets befogenheter ökar och blir tydligare.

- Vi skulle få bättre befogenheter att hjälpa polisen i deras arbete, utökade befogenheter att stoppa fordon och utföra skyddsvisitation i samband med förhör. Vi skulle också få ökade möjligheter att använda de bokningsuppgifter som transportföretag lämnar till oss vilket skulle underlätta planering av kontroller. Även arbetet med att undersöka paket och brev skulle förbättras. Det är bara några av de välkomna förändringar som finns i förslaget och som skulle förbättra Tullverkets möjligheter att bidra i kampen mot brottsligheten. Det är nu angeläget att regeringen prioriterar det fortsatta arbetet med förslaget, betonar Charlotte Svensson.

För mer information kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771-450 590

Tipsa Tullverket om smuggling, ring: 90 114.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)