Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Nya klassificeringsuttalanden och ändringar till förklarande anmärkningar till HS

EU har godkänt nya klassificeringsuttalanden och ändringar till FAHS. Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 1 oktober 2021.

EU har nu godkänt de klassificeringsuttalanden och de ändringar till FAHS som beslutades under det 67:e mötet i Harmonized System Committee (Världstullorganisationen WCO). Godkännandet publicerades i EUT C 398/2 den 1 oktober 2021.

Besluten och ändringarna gäller med omedelbar verkan från den 1 oktober 2021. De bindande klassificeringsbesked som nu strider mot beslut eller förklarande anmärkningar kommer att återkallas. I de fall det blir aktuellt kommer vi att kontakta innehavaren av beslutet.

Du kan se de nya texterna i sin helhet på WCO:s webbplats. Texterna är på engelska och kommer senare att översättas till svenska och då föras in i Tulltaxan – Vägledningar.

Läs de nya texterna hos WCO.

Förteckning över de områden som berörs


Beslut:

 • 0410.00 Propolis
 • 2403.99 Produkt innehållande tobak för inhalering, via specifik elektrisk upphettad enhet
 • 2711.19 Petroleumgas (LPG) förtätad till vätska
 • 7004.90 Glasskiva framställd genom overflow fusion
 • 7312.10 Tvinnad stålkabel
 • 8415.90 Utomhusenhet för variabelt kylmedelsflöde (VRF) för kylning och uppvärmning
 • 8708.99 Campingtillsats, utformad för att monteras på fordon
 • 9026.20 Sats för nödsituationer
 • 9503.00 Antistressboll

Ändringar i FAHS:

 • 3002 Förtydligande för nukleinsyravacciner
 • 8703 Förtydligande för fordon med hybridteknik
 • 9503 Förtydligande för leksaksserviser
 • 9505 Förtydligande av maskeraddräkter av textilmaterial

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)