Tullverket

Upprätta en tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring vid import

Du kan ansöka om att få upprätta en tulldeklaration genom att registrera deklarationsuppgifterna i deklarantens bokföring.

När du har deklarerat varorna genom att registrera dem i bokföringen ska du avisera varornas ankomst till Tullverket för att få dem frigjorda. Sedan lämnar du en tulldeklaration i efterhand till Tullverket i form av kompletterande deklaration.

Registrering i deklarantens bokföring kan också användas vid export.

Läs om deklaration genom registrering i deklarantens bokföring vid export.

Du behöver tillstånd

För att få upprätta en tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring behöver du ett tillstånd från Tullverket.

Läs mer och ansök om tillstånd till registrering i deklarantens bokföring.

Registrering i bokföringen

För att deklarera varorna gör du registreringen i deklarantens affärssystem. Registreringen ska innehålla alla uppgifter motsvarande minst en förenklad deklaration och måste göras innan Tullverket kan frigöra varorna till förfarandet.

Registreringen sker när varorna har avräknats och föregående förfarande avslutas. I samband med registreringen ska det gå att identifiera en händelse eller statusförändring. Från registreringen ska det finnas en spårbarhet till styrkande handlingar via ett unikt referensnummer.

Registreringen ska inte gå att ändra och ska i sina beståndsdelar lagras i ursprungligt skick i 5 plus innevarande år. Registreringen i bokföringen ska på begäran kunna presenteras och skickas till Tullverket. Spårbarhet enligt stycket ovan ska även finnas under tiden för arkivering.

Anmälan till Tullverket

Varorna ska normalt anmälas till Tullverket innan de får frigöras. Det gör du genom att skicka in ett elektroniskt aviseringsmeddelande (ALI). När du har fått klartecken från Tullverket i ett svarsmeddelande (ZUL) är varorna frigjorda för importförfarandet.

Varor som har lagts upp på tullager

Registrering i deklarantens affärssystem ska göras i samband med att tullagerförfarandet avslutas. Därefter anmäls varorna till Tullverket genom att sända in ett elektroniskt ALI-meddelande. Innan varorna får frigöras ska du invänta ett svarsmeddelande från Tullverket. Vid anmälan till Tullverket ska du uppge tullagrets godslokalkod.

Varor som transiteras till en godkänd lossningsplats utan att läggas upp på tullager

När varorna transiteras till den godkända lossningsplatsen ska en anmälan om lossning göras för att du ska få ett lossningsmedgivande. Anmälan om lossning ska innehålla en godslokalkod som har tilldelats för tillståndet till registrering i deklarantens bokföring samt ett IG-nr från godsjournalen för ankommande transiteringar.

När du har fått ett lossningsmedgivande ska varorna deklareras till ett annat tullförfarande. Det sker genom en registrering i deklarantens bokföring. Därefter ska du anmäla varorna till Tullverket genom ett elektroniskt meddelande (ALI). Innan varorna får frigöras måste du invänta ett svarsmeddelandet (ZUL) från Tullverket.

Uppräkning av varorna ska ske innan kontrollresultatet skickas för att avsluta transiteringsförfarandet. I kontrollresultatet kan MRN-numret från ALI-meddelandet eller ett annat spårbart referensnummer för tullförfarandet anges.

Kompletterande tulldeklaration

Inom 11 dagar efter registreringen i deklarantens bokföring ska vanligtvis en kompletterande deklaration lämnas med meddelandetypen TQN.

Den kompletterande deklarationen får vara allmän, periodisk eller sammanfattande.
Periodiska och sammanfattande deklarationer lämnas per deklarant, avsändningsland och transportsätt.

Om du använder en periodisk deklaration ska alla registreringar i deklarantens bokföring under en kalendervecka följas av en kompletterande deklaration som omfattar samtliga sändningar. Den kompletterande deklarationen ska du lämna in senast 11 dagar efter utgången av kalenderveckan. Taxebestämmande dag utgörs av den dag registreringen i deklarantens bokföring gjordes, men anges i deklarationen som veckans sista dag som är söndag.

Om det sker en ändring av tullsatsen eller någon annan skattesats för ett visst varuslag ska dessa tas upp som separata poster i deklarationen, och tull och annan skatt beräknas utifrån den tull- och skattesats som gällde när varorna frigjordes.

Undantag från att anmäla varorna

Under vissa förutsättningar kan du som har tillstånd till AEOC - tullförenklingar slippa anmäla varorna till Tullverket för att få dem frigjorda. Tullverket beviljar detta i samband med ansökan om tillståndet till registrering i deklarantens bokföring.

Handledningar för digitala meddelanden och tulldeklarationer

Tullverket har tagit fram deklarationshandledningar för att hjälpa dig att fylla i de olika meddelandetyperna.

Se handledningar för import.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)