Tullverket

Föranmälan vid export av KM och PDA

Om du ska exportera krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden måste du göra en föranmälan. En föranmälan krävs även vid utförsel till ett land inom Europeiska unionen.

Däremot krävs det ingen föranmälan om produkterna ska exporteras i syfte att exempelvis  repareras, demonstreras eller reklameras. Vill du veta mer läs i förordningen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. 

Förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Du som använder standardförfarandet UNU

Du som använder standardförfarandet UNU ska registrera din exportdeklaration inklusive uppgifter för föranmälan av krigsmateriel (KM) eller produkter med dubbla användningsområden (PDA) i ditt företags datasystem. Du behöver också lämna uppgifter för säkerhet och skydd i exportdeklarationen.

Senast 48 timmar före exporten ska du faxa en kopia av exportdeklarationen och ett tull-id tillsammans med en fakturakopia till det tullkontor, som är ansvarigt för övervakningen av den plats där du som exportör är etablerad.

Det är kopian av exportdeklarationen tillsammans med fakturakopian, som är din nationella föranmälan av KM/PDA. Tidsfristen för att lämna in din föranmälan räknas från det att du begär klarering av ärendet vid exporttullkontoret, det vill säga senast 48 timmar innan exporten görs.

Nästa steg är att komplettera exportdeklarationen med uppgifter för säkerhet och skydd.  Därefter skickar du exportdeklarationen elektroniskt till Tullverket, innan varorna lämnat lastningsplatsen. Tänk på att tidsfristerna för en föranmälan för säkerhet och skydd är olika långa beroende på hur din vara transporteras.

Har du alla uppgifter för säkerhet och skydd när du ska göra din nationella föranmälan?   Då kan du skicka in dessa uppgifter samtidigt. På så vis gör du din föranmälan för KM/PDA samtidigt som du gör din föranmälan med uppgifter för säkerhet och skydd.

Utförsel till ett annat land inom EU

Även i detta fallet måste du lämna en föranmälan 48 timmar innan utförseln är planerad att genomföras. Till föranmälan ska du bifoga en fakturakopia och visa upp utförseltillståndet i original för tullkontoret.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000