Tullverket

Import av punktskattevaror via EMCS

Excise Movement Control System, EMCS är ett system för enklare och mer enhetlig punktskattekontroll inom EU.

Elektroniska administrativa dokument, e-AD i EMCS, ska användas även vid import och vid helt nationella flyttningar av alkoholvaror samt av vissa tobaks- och energiprodukter. 

En registrerad avsändare måste utfärda ett e-AD i EMCS för att flyttningar ska göras under skatteuppskov från en importplats till ett skatteupplag beläget i Sverige. Skatteuppskov innebär att punkskatten ska betalas till Skatteverket.

För att kunna utfärda ett e-AD i EMCS måste du vara godkänd av Skatteverket som registrerad avsändare samt ha ställt en flyttningssäkerhet (tidigare kallad transportsäkerhet) till Skatteverket.

Om du inte utfärdar ett e-AD i EMCS eller om du inte har ställt en flyttningssäkerhet har flyttningen inte skett under skatteuppskov. Då ska punktskatten betalas till Tullverket.

Du behöver tull-id för att kunna upprätta e-AD i EMCS

Innan sändningen anmäls till övergång till fri omsättning och innan varorna flyttas under skatteuppskov ska du upprätta e-AD i EMCS. För att du ska kunna göra det krävs att du anger tull-id i e-AD:et.

Detta tull-id måste du få fram på ett sådant sätt att varorna inte övergår till fri omsättning. Detta därför att det krävs att ARC-numret (=det nummer som e-AD:et tilldelas) anges i importdeklarationen innan sändningen övergår till fri omsättning. Genom detta framgår att den registrerade avsändaren tar på sig ansvaret för förflyttningen av varorna från platsen för import till skatteupplaget.

Du kan använda normalt deklarationsförfarande eller förenklat deklarationsförfarande för att få fram ett tull-id utan att varorna övergår till fri omsättning. *

För EDI-system som kan tilldela importdeklarationen tull-id utan att den skickas till Tullverket behöver de elektroniska meddelandena DNU eller HNU inte användas. För övriga EDI-ärenden och för Tid-ärenden är det de elektroniska meddelandena DNU eller HNU som ska användas. När du har ditt tull-id ska du upprätta en e-AD i EMCS. När e-AD upprättas tilldelas transporten en unik administrativ referenskod, ARC, som är 21 tecken lång. En varupost i e-AD ska motsvara en varupost i importdeklarationen. Det är också möjligt att utfärda ett separat e-AD för varje varupost i importdeklarationen.

* Lokalt klareringsförfarande kan inte användas, därför att ALI inte går att skicka in med angivande av ARC-numret.

När e-AD har upprättats i EMCS ska ARC-numret anges i importdeklarationen

När e-AD har upprättats ska du komplettera importdeklarationen med ARC-numret. För EDI-ärenden, andra än de där EDI-systemet har tilldelat ärendet ett tull-id, gör du detta genom att använda meddelande DRT om du tidigare har använt meddelande DNU, och om du tidigare har använt dig av meddelande HNU gör du detta genom att använda dig av meddelande HRT. För TID-ärenden går du in på ditt påbörjade och sparade ärende.

I fältet ”Tidigare handlingar” i importdeklarationen anges enligt följande exempel: ”Z-AAD-14SEXXXXXXXXXXXXXXXXX001”.

  • Z står för tidigare handling och anges i delfältet ”Tidigare handling, kategori”.
  • AAD är dokumentkoden som står för e-AD och anges i delfältet ”Tidigare handlingar, Typ”.
  • 14SEXXXXXXXXXXXXXXXXX001, det 21 tecken långa identitetsnumret, ARC, plus varupostnummer i e-AD. 21SE är årtalet plus nationalitetsbeteckningen. Som avslutning kommer varupostnumret med tre siffror, varupost 1 har nummer 001. Uppgiften anges i delfältet ”Tidigare handlingar, identitet”.  

Varorna måste ha övergått till fri omsättning för kunna flyttas under skatteuppskov

När importdeklarationen har kompletterats med ARC-numret kan klarering begäras antingen digitalt eller hos en klareringsexpedition.

Så klarerar du ett ärende digitalt

Om du för EDI-ärenden har använt dig av meddelande DNU begär du klarering genom att använda DBK och om du tidigare har använt meddelande HNU begär du klarering genom att använda HBK. För EDI-ärenden med system som kan tilldela importdeklarationen tull-id utan att den skickas till Tullverket, begärs klarering genom meddelande DNK eller HNK.

För Tid-ärenden begärs digital klarering genom att använda tjänsten Begäran om klarering.

Gå till tjänsten Begäran om klarering.

Först när importdeklarationen har skickats in och varorna har övergått till fri omsättning kan varorna flyttas under skatteuppskov från importplatsen.

Läs mer i brochyren punktskatt vid import Pdf, 436.3 kB.

Skatteverkets information om punktskatt

Skatteverkets webbsidor för punktskatt

EMCS vid import

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)