Tullverket

Mervärdesskatt vid IOSS-registrering

Den 1 juli 2021 infördes möjligheten för e-handelsplattformar att debitera moms av sin kund vid köpet.

E-handelsplattformar kan debitera moms av sin kund vid köpet

Sedan den 1 juli 2021 kan e-handelsplattformar debitera moms av sin kund vid köpet. De ska därefter leverera denna moms direkt till Skatteverket. Det innebär att importdeklarationen för normalförfarande (DNU/DNK) i TDS har anpassats för deklarationer där det finns en registrerad e‑handelsplattform (IOSS).

Ny dokumentkod, 3IOS

Det har även införts en ny dokumentkod, 3IOS, som ska anges i bilagda handlingar och ha e-handelsplattformens registreringsnummer som identitet. Registreringsnumret valideras mot EU-kommissionens databas för IOSS-registreringar. Om registreringsnumret inte finns eller inte är giltigt, kommer deklarationen att avvisas med en ny svarskod 665: "Identiteten till dokumentkod 3IOS är inte giltig".

Dokumentkod 3IOS ska finnas på varje varupost och vara samma i hela deklarationen. Om dokumentkoden är angiven i deklarationen, men saknas på någon varupost eller inte är samma i hela deklarationen, kommer ärendet att avvisas med den nya svarskoden 470: "Dokumentkod 3IOS ska ha samma identitet i hela deklarationen och finnas på alla varuposter med Ff2-kod (37:2) C07".

C07 som Ff2-kod

Deklareras ett IOSS-registreringsnummer ska C07 deklareras som Ff2-kod och sändningens inköpsvärde ska vara maximalt 1 700 SEK (motsvarar 150 euro). Deklareras inte C07 kommer ärendet att avvisas med en ny svarskod 314: "Dokumentkod 3IOS ska enbart anges när man yrkar på tullfrihet med Ff2-kod (37:2) C07".

När e-handelsplattformen har debiterat momsen vid inköpstillfället

Några avgifter ska normalt inte deklareras när en registrerad e-handelsplattform har debiterat momsen vid inköpstillfället. I fältet Avgiftsberäkningar anges koden 1 MT. I fältet Beskattningsgrund anges den kostnad som kunden har betalat (varans värde exklusive frakt och försäkring om det går att särskilja).

Deklarera eventuell nationell punktskatt

Om det framgår av tulltaxan att en vara är belagd med en nationell punktskatt, till exempel kemikalieskatt, ska den deklareras. Även moms ska betalas till Tullverket på denna nationella avgift. Denna moms ska deklareras med koden B00 i samma varupost.

Om du inte vill behålla varan

Om du inte vill behålla varan bör det framgå av betalnings- och köpevillkoren vilken möjlighet du har att få tillbaka moms som har betalats via en e-handelsplattform som har IOSS-registrering. Om säljaren vill ha tillbaka varan måste en exportdeklaration lämnas till Tullverket. Det är sedan säljaren som återbetalar momsen.

Läs EU-kommissionens vägledningsdokument för mer information om import och export av lågvärdeförsändelser samt mervärdesskatt på e-handelspaket.

Import och export av försändelser av lågt värde, paketet om mervärdesskatt på e-handel – European Commission 

Hur ser en IOSS-registrering ut?

Läs mer om IOSS-registrering under rubriken "Ansökan om att använda importordningen" på Skatteverkets webbplats.

Ta hjälp av deklarationshandledningar

Läs i deklarationshandledningarna för import för att få hjälp med hur du ska fylla i din deklaration.

Deklarationshandledningar vid import

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)