Tullverket

In focus

Online registration simplifies for travellers

A citizen of an EU country travelling to Sweden can report pet dogs, cats, cash and weapons on Swedish Customs’ website in beforehand. When passing the border you simply choose the green or blue customs channel, without contacting a customs officer.

  • 2017-12-11

    Nyheter i Tulltaxan

    Tulltaxan uppgraderades under november månad 2017. Flera förbättringar har gjort den webbaserade söktjänsten mer användarvänlig än tidigare.
  • 2017-12-08

    Vad innebär brexit för svensk handel med Storbritannien?

    Den 30 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU. Det här kommer att påverka alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med Storbritannien. Mycket är i dagsläget oklart, men vi ska försöka ge en bild av i vilken riktning förhandlingar och resonemang går och hur du kan förbereda dig.