Tullverket

Frågor och svar om Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset.

Vad gör Tullverket?

Hur påverkar stängda gränser och stängda hamnar Tullverkets arbete?

Tullverket har god bemanning och genomför den verksamhet som vi har till uppgift att genomföra. Vi följer utvecklingen noga och vi samarbetar med andra myndigheter i Sverige, inom EU och i resten av världen.

Undersöker Tullverket försändelser i syfte att hitta smitta vid tullkontroller eller liknande?

Nej, Tullverket undersöker inte försändelser i syfte att upptäcka smitta. Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten (källa: folkhälsomyndigheten.se och livsmedelsverket.se).

Samarbetar Tullverket med andra myndigheter?

Tullverket bevakar utvecklingen noga och följer bland annat Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Vi samarbetar och samverkar löpande med andra myndigheter nationellt och internationellt.

Vad gör Tullverket för att förhindra smittspridning vid nykterhetskontroller?

Vår personal har skyddsutrustning vid kontrollen och vi använder alltid engångsmunstycken.

Hur skyddar Tullverket sina egna medarbetare som möter så mycket människor vid gränsövergångar och klareringsexpeditioner?

Tullverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och informerar medarbetarna löpande om utvecklingen och vad som är aktuellt vad till exempel gäller användning av skyddsutrustning. Tullverket har god tillgång på skyddsutrustning. Vissa av våra medarbetare arbetar hemifrån.

Om inreseförbudet

Vad innebär inreseförbudet till EU?

Den 17 mars 2020 beslutade EU och Sveriges regering att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige över en yttre gräns, det vill säga från länder utanför EU/Schengenområdet samt Schweiz. Polismyndigheten är ansvarig för tillämpning av lagstiftningen. I beslutet finns ett uttryckligt undantag för bland annat personer som transporterar varor. Nödvändiga leveranser av till exempel mat och mediciner ska alltså inte påverkas av inreseförbudet. Inom EU är medlemsstaterna överens om att den fria rörligheten för varor fortsatt ska upprätthållas.

Läs om hur inresor till Sverige påverkas på polisen.se.

Vilka råd finns det för resa till andra länder?

Det är Utrikesdepartementet (UD) som utfärdar reseavrådan till andra länder. Se information hos UD.

Var hittar jag information om inreseförbud från andra länder?

Det är Polismyndigheten som ansvarar för kontroll av personer. Se information på polisen.se.

Om paket och post

Kan jag beställa varor på nätet från andra länder?

Ja, det inreseförbud som finns ska inte påverka varutransporter. Har du frågor om leveranstider får du kontakta den du beställer din vara från eller den som transporterar din vara.

Generellt gäller att när du köper en vara från ett annat land via internet är reglerna olika beroende på vad du beställer och från vilket land varan kommer. På tullverket.se kan du få allmän information om vad du ska tänka på när du handlar på nätet.

Läs mer på sidan Handla på nätet.

Jag har inte fått mitt paket, var ska jag vända mig?

Om du har frågor om post och paket ska du vända dig till den som fraktar ditt paket, till exempel Postnord.

Kan smittan överföras via post och paket?

Det finns inga uppgifter om att personer har smittats via paket och postförsändelser (källa: folkhälsomyndigheten.se).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000