Tullverket

Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset

Tullverket bevakar utvecklingen kring coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Vi samarbetar och samverkar med andra myndigheter nationellt och internationellt.

Har du frågor om regler för inresa till Sverige?

Det är Polismyndigheten som svarar för kontroll av personer vid inresa till Sverige. För information om inresebestämmelserna och vilka regler som gäller, läs mer på polisen.se.

Fram till och med den 31 januari kommer Tullverket att hjälpa Polismyndigheten på vissa platser med att kontrollera personers rätt att resa in i Sverige. Det innebär att det nu under en period kan vara en tulltjänsteman som kontrollerar att du har rätt att resa in i landet när du passerar gränsen.

Inga stängda gränser för varutransporter

I regeringens beslut om inreseförbud för personer från länder utanför EU finns ett uttryckligt undantag för personer som transporterar varor. Nödvändiga leveranser av till exempel mat och mediciner ska alltså inte påverkas av inreseförbudet.

Om varor, paket, post och livsmedel

Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns inga uppgifter om att personer har smittats via paket och postförsändelser. Tullverket undersöker inte försändelser i syfte att upptäcka smitta.

Det finns i dagsläget inte något som tyder på att viruset kan spridas via livsmedel och dricksvatten.

(Källor: folkhälsomyndigheten.se och livsmedelsverket.se)

Om du har frågor om post och paket

Om du har frågor om post och paket ska du vända dig till den som fraktar ditt paket, till exempel Postnord.

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor som rör Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset.

Frågor och svar om Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset

Mer information

Om du arbetar med export- eller importverksamhet kan du läsa vår samlade information för företag med anledning av coronaviruset.

Läs om hur tillfälliga åtgärder på grund av coronaviruset kan påverka tullhanteringen för företag.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin information hela tiden och är vår viktigaste källa till information i dagsläget.

Läs frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000