Tullverket

Aktuellt

Tullverkets arbete med anledning av coronaviruset

Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset mycket noga.

Här kan du läsa mer

 • 2020-02-14

  Gemensamma åtgärder avgörande mot internationella brottsnätverk

  Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen förstärker bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Idag överlämnades en rapport om myndigheternas gemensamma arbete till regeringen.
 • 2020-02-13

  Tullverkets narkotikabeslag ökade
  med 33 procent under 2019

  Tullverket presenterar idag sin beslagsstatistik för 2019, där man bland annat kan utläsa att närmare 7 500 beslag av narkotika gjordes under 2019. Det är fler narkotikabeslag än myndigheten någonsin har gjort . Det går även att utläsa av statistiken att smugglingen av narkotiska läkemedel har ökat markant samt att mer traditionella droger fortfarande ligger på en hög nivå.