Tullverket

Startsida för privatpersoner

Aktuellt

Resa med skjutvapen för jakt eller tävling

Du som ska jaga i Sverige, eller resa genom Sverige för jakt i ett annat land, behöver alltid anmäla till Tullverket när du för skjutvapen och ammunition över gränsen. Du som är bosatt i ett EU-land eller Norge kan göra din anmälan i förväg här på tullverket.se.

  • Tullverket får nya möjligheter att ingripa mot brott

    Från den 1 augusti kan Tullverket ingripa, utifrån vissa regler, mot alla typer av brott. Ändringar i smugglingslagen gör det möjligt för tulltjänstemän att bland annat ingripa vid misstanke om stöldgods, människohandel och brott mot knivlagen. Lagändringarna påverkar inte Tullverkets uppdrag.
  • Från och med 1 augusti beskattas all tobak med tobaksskatt

    Från och med den 1 augusti 2021 kommer alla tobaksvaror, även all så kallad ”övrig tobak”, beskattas med tobaksskatt. Det innebär att du ska betala tull, moms och tobaksskatt oavsett vilken typ av tobaksvara du beställer på nätet.