Tullverket

Startsida för privatpersoner

Aktuellt

Ökning av bedrägerier kopplat till tull och moms

Vi ser just nu en ökning av bedrägerier kopplat till tull och moms. Om du har fått ett meddelande som du misstänker är bedrägeri är vårt råd att inte betala. Om du är osäker på om det är ett försök till bedrägeri där du av någon anledning uppmanas att lämna ut uppgifter eller betala tullavgifter kan du alltid kontakta oss.

Tips på hur du kan skydda dig mot bedrägeri finns på Polisens webbplats.

  • Årets narkotikasökhund 2021: Orädd och fokuserad – med fullträff på varje arbetspass

    Moss och hans förare Christoffer Carlsson har gjort stora framgångar i kampen mot smugglarna. De finns i post-, kurir- och fraktflödet där de söker bland brev och paket som skickas från världens alla hörn. Moss och Christoffer har under ett års tid, mellan den 1 september 2020 och den sista augusti 2021, medverkat till 213 narkotikabeslag vid 199 beslagstillfällen.
  • Ny gemensam lägesbild om organiserad brottslighet

    Kriminella startar allt oftare företag för att kunna utnyttja de svenska välfärdssystemen. Sammanlagt förlorar staten miljarder årligen till den organiserade brottsligheten. Det visar en ny lägesbild som är framtagen av de 12 myndigheter som ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.