Tullverket

Aktuellt

Om Storbritannien lämnar EU utan att det finns ett godkänt utträdesavtal blir Storbritannien med en gång ett land utanför EU. Storbritanniens utträde kommer att innebära begränsningar för den fria rörligheten mellan Storbritannien och EU-länderna.

  • 2019-04-11

    Brexit skjuts fram

    EU har beslutat att ge Storbritannien ytterligare sex månaders tidsfrist för ett ordnat utträde. Den nya tidpunkten för brexit är den 31 oktober. Om man kommer överens om ett avtal kan britterna lämna EU tidigare. 
  • Rapporten Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2018 överlämnas till inrikesminister Mikael Damberg. 2019-04-10

    Fler än 1000 personer åtalade i gemensam satsning

    Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under 2018. Bland annat utdömdes nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt jämfört med 2017. Beloppet för beslutade skattehöjningar var 145 miljoner kronor, det högsta under de senaste fem åren.