Tullverket

Vår- och budgetproposition

Vårproposition

Regeringen lämnar över den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen i mitten av april. Den ekonomiska vårpropositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de närmaste åren.

Vårproposition 2019

Budgetproposition

Senast den 20 september lämnar regeringen sin budgetproposition till riksdagen. I budgetpropositionen utarbetas förslag till en statsbudget för det kommande året. Där ges detaljerade förslag över hur statens utgifter ska fördelas på olika utgiftsområden. Det finns 27 olika utgiftsområden och Tullverket finns inom utgiftsområde 3 "Skatt, tull och exekution".

Budgetproposition 2020

Uppdaterad: 2019-12-06


4000