Tullverket

Regleringsbrev

Regleringsbrev är benämningen på det regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet. Efter att riksdagen fattat beslut om statsbudgeten i mitten av december ska regeringen se till att besluten verkställs. Det sker genom regleringsbrevet.

I regleringsbrevet specificeras huvuduppgifterna det uppdrag som finns i instruktionen för Tullverket. I regleringsbrevet anger regeringen vilka mål och uppdrag Tullverket ska ha för sitt arbete. Där står det också hur mycket pengar Tullverket får använda för sin verksamhet.

Regleringsbrevet kommer i slutet av december och gäller för det kommande verksamhetsåret.

Regleringsbrev för år 2020

Uppdaterad: 2020-01-09


4000