Tullverket

Myndighetsförordning

Myndighetens ansvar beskrivs i myndighetsförordning (2007:515):
Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Uppdaterad: 2019-12-06


4000