Tullverket

Budgetunderlag

Senast den 1 mars ska alla myndigheter lämna budgetunderlag för de tre kommande åren. I budgetunderlaget berättar Tullverket om vilka resurser som behövs för de närmaste åren och föreslår hur dessa ska finansieras. Där beskrivs också de viktigaste framtidsfrågorna.

Regeringen använder detta material bland annat för att beräkna utgifterna för de olika anslagen och därigenom hålla de så kallade utgiftstaket som är en maximal nivå för de statliga utgifterna.

Budgetunderlag för 2021–2023PDF.

Uppdaterad: 2020-02-27


4000