Tullverket

Blanketter


A
Name TV number
A.TR., Ansökan om tillstånd till att utfärda varucertifikat 786.21
AEO tillstånd, egenbedömningsformulär 760.80
AEO, Säkerhetsdeklaration för godkänd ekonomisk aktör, AEO 760.37
Aktiv förädling, avräkningsnota 778.8
Aktiv förädling, exportlista 778.11
Aktiv förädling, importlista 778.10
Aktiv förädling, materialåtgångslista 778.12
Aktiv förädling, Redovisning avräkningsnota för 778.13
Aktiv förädling, återbetalningskrav - restitutionssystemet 778.9
Ankomstmeddelande, lossningsmedgivande, lossningsrapport och mottagningsbevis 605.16
Ansokan om registrering som tullombud (TVOMB) 404.37
Användning av elektroniskt transportdokument som tulldeklaration EUETD, Ansökan om tillstånd till 721.55
Användning av förseglingar av särskild typ EUSSE, Ansökan om tillstånd till 721.30
Användningsuppgift för varor som importeras för undersökning, analys eller provning 740.30
Autogiro företag, Medgivande till betalning genom 405.9


B
Name TV number
Besättningsdeklaration/Crew's effects declaration 616.8
Betalningsåtagande tullförrättningsavgift 770.62
Bindande klassificeringsbesked, Ansökan om 760.2
Borgensmannens åtagande - Samlad garanti, användas endast i Sverige 721.67
Borgensmannens åtagande - Samlad garanti, transitering eller används i mer än ett EU-land 721.66


C
Name TV number
Cash declaration 680.26


D
Name TV number
Deklaration från passagerare på vissa mindre luftfartyg från Norge eller Island 645.6
Drift av tillfälliga lagringsanläggningar EUTST, Ansökan om och tillstånd till 721.50