Tullverket

Tullverkets ledningsgrupp

Tullverkets ledningsgrupp sammanträder varannan vecka och mötena leds av generaltulldirektören. De som ingår i ledningsgruppen utses av generaltulldirektören och har ett personligt mandat, vilket innebär att om någon är frånvarande har de ingen ersättare.

Charlotte Svensson
generaltulldirektör

Åsa Wilcox
chef Effektiv handel

Henrik Stridsman
kommunikationschef

Fredrik Lundström

Fredrik Lundström
it-chef

Annika Jonsson

Annika Jonsson
tf chefsjurist

Fredrik Holmberg
överdirektör

Lars Kristoffersson

Lars Kristoffersson
chef Brottsbekämpning

Lotta Halling

Lotta Halling
chef HR-avdelningen

Jan Tamm

Jan Tamm
chef administrationsavdelningen

Bodil Taylor

Bodil Taylor
chef verksledningsstaben

Uppdaterad: 2018-10-26Captcha * (obligatorisk)