Tullverket

Lokalt klareringsförfarande för uppläggning på tullager – tillstånd

Tillståndet upphörde den 1 maj 2016. Om du har ett beviljat tillstånd kan du fortsätta att använda det fram till dess det är omprövat, men som längst till den 1 maj 2019. Tullverket kontaktar dig när det är aktuellt att ompröva ditt tillstånd.


Lokalt klareringsförfarande är en förenkling som underlättar din tullhantering. Du behöver inte åka till en tullklareringsexpedition innan du lägger upp varorna på tullagret.

Tillståndskod: TVLLL


Efter att du fått tillståndet
Om du har tillstånd till lokalt klareringsförfarande för uppläggning på tullager behöver du inte åka till en tullklareringsexpedition innan du ska lägga upp dina varor. När varorna är upplagda ska du omgående meddela detta till oss.

Hur meddelar jag Tullverket?

  • Använd blanketten Enhetsdokument, Tv 718.3.
  • Förfarandekod i fält 37 = 7100.
  • Bifoga de dokument som medföljde sändningen, exempelvis, T1, TIR, fartygsmanifest, flygfraktsedel.
  • Skicka med post till tullkontoret i Malmö.

Har du tillstånd till att vara godkänd mottagare kan du själv avsluta transiteringen mot tullagrets godslokal. I annat fall måste du uppsöka en tullklareringsexpedition. Även om du har tillstånd till att vara godkänd mottagare måste du meddela uppläggningen till oss, se ovan. Tänk på att det alltid är du som lagerhavare som ansvarar för tullagrets redovisning. Detta innebär att du ska ha samtliga inkommande och utgående tullhandlingar hos dig även om du använder ett ombud.

Uppdaterad: 2019-05-16


4000