Tullverket

Lokalt klareringsförfarande export med notering i bokföringen – tillstånd

Tillståndet upphörde den 1 maj 2016. Om du har ett beviljat tillstånd kan du fortsätta att använda det fram till dess det är omprövat, men som längst till den 1 maj 2019. Tullverket kontaktar dig när det är aktuellt att ompröva ditt tillstånd.


Lokalt klareringsförfarande är ett förenklat förfarande som ger dig smidigare tullrutiner. Med tillståndet TVLKE kan du starta exporten direkt från företaget eller på andra platser som Tullverket har anvisat eller godkänt. Detta gör du genom att göra en notering i företagets affärssystem och en avisering till Tullverket.

Tillståndskod: TVLKE

När godset är klart för export görs en notering i bokföringen, det vill säga en registrering i affärssystemet. Noteringen ska innehålla ett antal uppgifter och registreringen måste ske innan varorna lämnar lastplatsen. Tillståndet TVLKE kan endast användas vid direkt export, det vill säga när både exporttullkontor och utfartstullkontor är i Sverige.

Så använder du tillståndet

Alla sändningar måste anmälas till Tullverket innan de exporteras. Detta sker genom att du skickar in aviseringsmeddelandet ALE. När du fått klartecken från Tullverket i svarsmeddelandet ZEL är varorna klara för export. Företaget behöver göra nödvändiga systemtester och få produktionsmedgivande från Tullverket för att kunna skicka ALE.

Du ska kunna skriva ut exportföljedokumentet EAD/LKF som ska medfölja exportsändningen. Du kan själv generera bevis om klarering genom att ange lastplatskod för en hamn eller flygplats i ALE-meddelandet. När du skickar ALE med angivande av lastplatskod genereras meddelandet ZKL, klareringsbevis export. Klareringsbeviset ersätter exportföljedokumentet och innebär att informationen från en klarerad exportdeklaration skickas elektroniskt till en mottagare, till exempel en utskeppningshamn. Inom 1-11 dagar efter noteringen i bokföringen ska en kompletterande deklaration lämnas med meddelandetypen UFF. Företaget kan även välja att lämna en periodisk deklaration för export i efterhand. Företaget behöver göra nödvändiga systemtester och få produktionsmedgivande från Tullverket för att kunna skicka UFF.

Uppdaterad: 2019-05-16


4000