Tullverket

Lokalt klareringsförfarande för export (godkänd exportör) – tillstånd

Tillståndet upphörde den 1 maj 2016. Om du har ett beviljat tillstånd kan du fortsätta att använda det fram till dess det är omprövat, men som längst till den 1 maj 2019. Du som inte har ett giltigt tillstånd men vill veta mer om hur du ska göra kan kontakta oss för att få mer information. 


Tillståndskod: TVGEX, meddelandetyp UGE

Du kan under övergångsperioden ansöka om ytterligare godslokalkoder till ditt tillstånd genom blanketten ”Ansökan om ändring av tillstånd till godkänd exportör (TVGEX)” denna ska skrivas under av behörig firmatecknare och skickas i original med post till Tullverket.

Tullverket utreder om meddelandetyp UGE kan användas som standarddeklaration vid export. Fram tills utredningen är klar kan du kontakta oss för att få information om hur du kan göra.

Ansökan om ändring av tillstånd till godkänd exportör (TVGEX)Word

Klareringsbevis export

Har du export direkt från Sverige till land utanför EU det vill säga utfartstullkontoret är i Sverige, kan du generera bevis om klarering elektroniskt. Detta kan du göra genom att i det elektroniska meddelandet UGE ange lastplatskod. När du skickar UGE med lastplatskod genereras meddelandet ZKB, klareringsbevis export. Klareringsbeviset ersätter exportföljedokumentet och informationen du skickar går dessutom direkt in i exempelvis utskeppningshamnens dator.

Mottagare av klareringsbevis ZKB

Mottagaren av ZKB det vill säga en hamn eller en flygplats måste ha tillståndet TVEKB.

Läs mer om klareringsbevis export, tillstånd att ta emot (TVEKB). 

Uppdaterad: 2019-05-16


4000