Tullverket

Lokalt klareringsförfarande aktiv förädling suspensionssystemet – tillstånd

Tillståndet upphörde den 1 maj 2016. Om du har ett beviljat tillstånd kan du fortsätta att använda det fram till dess det är omprövat, men som längst till den 1 maj 2019. Tullverket kontaktar dig när det är aktuellt att ompröva ditt tillstånd.


Lokalt klareringsförfarande är ett förenklat förfarande som ger dig smidigare tullrutiner. Med tillståndet lokalt klareringsförfarande aktiv förädling suspensionssystemet kan du anmäla gods till aktiv förädling genom notering i bokföringen och ett elektroniskt aviseringsmeddelande (ALI).

Tillståndskod: TVLAS

Elva dagar efter noteringen i bokföringen ska du skicka en kompletterande deklaration till Tullverket med meddelandetyp TQN. Notering i bokföringen, det vill säga en registrering i företagets affärssystem, ska göras i samband med att föregående förfarande avslutas och varorna ska anmälas till aktiv förädling. Noteringen i bokföringen jämställs med en förenklad deklaration.

Så använder du ditt tillstånd

Varor som transiteras till godkänd lossningsplats utan att läggas upp på tullager

När godset transiteras till den godkända lossningsplatsen ska anmälan om lossning göras för att erhålla ett lossningsmedgivande. Anmälan om lossning ska innehålla tilldelad godslokalkod för det lokala klareringsförfarandet samt IG-nr från godsjournal för ankommande transiteringar. Efter erhållet lossningsmedgivande ska godset anmälas till godkänd tullbehandling. Det sker genom det lokala klareringsförfarandet med notering i bokföringen. Därefter anmäls varorna till Tullverket genom ett elektroniskt meddelande (ALI). Innan varorna får frigöras måste svarsmeddelandet från Tullverket inväntas. Uppräkning av godset ska ske innan kontrollresultat skickas för att avsluta transiteringsförfarandet. I kontrollresultatet kan MRN-numret från ALI-meddelandet eller annat spårbart referensnummer anges för den godkända tullbehandlingen.

För att kunna lämna aviseringsmeddelanden behöver du göra nödvändiga systemtester och få produktionsmedgivande från Tullverket.

Inom 1-11 dagar efter noteringen i bokföringen ska en kompletterande deklaration lämnas med meddelandetypen TQN. Du behöver göra nödvändiga systemtester och få produktionsmedgivande från Tullverket för att kunna skicka TQN.

Uppdaterad: 2019-05-16


4000