Tullverket

Nytt importsystem, standardtulldeklaration

Ett nytt importsystem håller på att tas fram i samband med ett pågående arbete för att anpassa importhanteringen till den nya EU-lagstiftningen. Tullverket har därför påbörjat arbetet med att ta fram en ny importprocess.

Det kommer att innebära ett nytt arbetssätt vid import och att ett nytt digitalt systemstöd behöver tas fram. Redan i dag lämnas merparten av alla importdeklarationer digitalt men i framtiden ska även annan kommunikation knuten till import ske digitalt. Fokus i referensgruppen kommer att vara på standardtulldeklaration.

Till projektet knyts en referensgrupp med representanter från näringslivet. Referensgruppens roll är rådgivande och deltagarna ska bistå med synpunkter på projektets arbete i syfte att förbättra möjligheterna för Tullverket och näringslivet att nå målen med förändringsarbetet. Ett annat viktigt syfte med referensgruppen är informationsspridning och att föra med sig synpunkter från sina organisationers medlemmar till referensgruppen.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar 2021

7 oktober Pdf, 325.7 kB.

24 maj Pdf, 342 kB.

Minnesanteckningar 2020

12 november Pdf, 229.1 kB.

2 juni Pdf, 578.9 kB.

Deltagare från Tullverket

  • Henrik Sjökvist, projektsponsor
  • Katarina Nordberg, projektledare
  • Cecilia Olsson, kundanalytiker

Följ arbetet med att ta fram ett nytt importsystem genom att löpande ta del av informationen under Framtida tullhantering.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nya minnesanteckningar tillagda.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000