Tullverket

Vanliga koder vid förmånsbehandling

När du tulldeklarerar och begär förmånsbehandling för varor behöver du deklarera vissa koder. Här är en översikt över de vanligaste koderna.

Fält 36, förmåner:

 • 200 – GSP (GSP-certifikat form A, fakturadeklaration eller ursprungsförsäkran)
 • 300 – Frihandelsavtal och övriga avtal (fakturadeklaration, ursprungsdeklaration, fakturadeklaration EUR-MED, ursprungsdeklaration EUR-MED, varucertifikat EUR.1, varucertifikat EUR-MED)
 • 400 – Turkiet, tullunionen (varucertifikat A.TR)

Fält 44, dokumentkoder:

GSP

 • N865 – GSP-certifikat form A
 • N864 – fakturadeklaration
 • U164-U167 – ursprungsförsäkran. Som identitetsnummer ska du ange datumet (i formatet ååååmmdd) då ursprungsförsäkran har upprättats.
 • C100 –samt Rex-nummer (nummer för registrerad exportör) anges om  U-koden är U164 eller U165.
U-koder‌


<6000 euro

>6000 euro

Rex

U164

U165

Ej Rex

U166

U167*

*U167 anges i de fall ursprungsförsäkran är upprättad av en vidaresändare i ett EU-land och värdet på ursprungsvarorna i den ursprungliga sändningen är över 6 000 euro.

Ceta - avtalet med Kanada

 • N864 – ursprungsdeklaration

Övriga avtal

 • N864 – fakturadeklaration och ursprungsdeklaration
 • U048 – EUR-MED fakturadeklaration och EUR-MED ursprungsdeklaration
 • N954 – varucertifikat EUR.1
 • U045 – varucertifikat EUR-MED
 • N018 – varucertifikat A.TR


En eller flera dokumentkoder anges, följda av ett identitetsnummer för de intyg eller den registrering som ligger till grund för deklarationen. 

Du hittar alla dokumentkoderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Kodförteckning och sedan söka efter kodtypen Dokumentkoder.

Sök efter dokumentkoder i Tulltaxan .

Uppdaterad: 2018-11-16Captcha * (obligatorisk)