Tullverket

Framtida tullhantering

Summarisk in- och utförseldeklaration

Förändringarna kring summarisk införseldeklaration (SID) kommer att införas i olika faser med början 2021.

Förändringarna som rör summarisk införseldeklaration (SID), kommer att införas i olika faser. Den första fasen inleds våren 2021 och berör post- och expressförsändelser. Då ställs krav på att SID för dessa försändelser ska lämnas digitalt till EU:s tullmyndigheter före avgång från tredjeland. Det beräknas inte ske några förändringar för övriga trafikslag förrän tidigast 2023. 
 
Vad gäller summarisk utförseldeklaration (SUD) är inga ändringar aktuella i dagsläget.


Uppdaterad: 2020-03-10


4000