Tullverket

Framtida tullhantering

Ursprungsintyg vid import

Just nu genomförs ändringar som kommer att förändra användningen av ursprungsintyg. En av förändringarna är Rex, ett nytt system med registrerade exportörer som successivt ersätter systemet med GSP-certifikat.

Rex-systemet

Systemet med GSP-certifikat håller på att bytas ut mot ett system där registrerade exportörer själva upprättar en ursprungsförsäkran i stället för att myndigheterna utfärdar GSP-certifikat.

När ett land har anslutit sig har exportörerna i det landet generellt ett år på sig för att ansöka om att få ett Rex-nummer. Landet kan efter begäran få ett halvårs förlängning av övergångsperioden. Alla GSP-länder ska ha gått över till det nya systemet den 1 juli 2020.

Det nya och det gamla systemet fungerar parallellt under anslutningsåret. De företag som blir registrerade exportörer börjar använda sina Rex-nummer direkt. De företag som ännu inte har hunnit bli registrerade exportörer fortsätter som tidigare med GSP-certifikat form A tills de har skaffat ett Rex-nummer.

Ta reda på vad som gäller för det GSP-land du importerar från

På EU-kommissionens sida om Rex finns en tidtabell för de olika ländernas anslutning till Rex, där du kan se vad som gäller för det GSP-land du importerar från. I Tulltaxans kodförteckning kan du dessutom se vilka länder som:

  • både kan upprätta Rex ursprungsförsäkringar och utfärda GSP-certifikat form A (landgrupp 2006)
  • endast kan upprätta Rex ursprungsförsäkringar (landgrupp 2007)
  • inte kan använda några ursprungsintyg alls (landgrupp 2008).

För länder som inte har börjat använda Rex-systemet och fortfarande är i övergångsperioden är det fortfarande endast GSP-certifikat form A och fakturadeklarationer som gäller. De länderna ingår inte i någon av landgrupperna ovan.

Se tidtabellen för de olika ländernas anslutning på EU-kommissionens webbplats.

Se landgrupper i Tulltaxans kodförteckning.

Se hur en ursprungsförsäkran ska se ut.

Nya koder i tulldeklarationen

För sändningar där varorna kommer tillsammans med ett GSP-certifikat form A eller en fakturadeklaration, anger du som tidigare N865  (GSP-certifikat form A) eller N864 (fakturadeklaration) i din tulldeklaration.

För sändningar som kommer med en ursprungsförsäkran ska du ange nya koder i tulldeklarationen. Innan du skickar in din deklaration måste du också kontrollera i Rex-registret att Rex-numret på ursprungsförsäkran är giltigt. Det finns en webbsida där du kan kontrollera detta.

Kontrollera ett Rex-nummer hos EU-kommissionen.

Om du importerar en vara med en ursprungsförsäkran ska du ange följande koder i tulldeklarationen:

  • Någon av koderna U164–U167 (se tabellen) tillsammans med identitetsnumret. Som identitetsnummer ska du ange det datum (i formatet ååååmmdd) då ursprungsförsäkran utfärdades.
  • C100 och Rex-numret ska du ange om U-koden är U164 eller U165.

U-koder‌


<6000 euro

>6000 euro

Rex

U164

U165

Ej Rex

U166

U167*

*U167 anges i de fall värdet på ursprungsvarorna är över 6 000 euro, men ursprungsförsäkran är från en EU-vidaresändare som bifogar en kopia på den ursprungliga ursprungsförsäkran och sänder varorna vidare inom EU.

Läs mer om registrerade exportörer.

Vissa företag inom EU behöver registrera sig

Det finns även företag inom EU som behöver vara registrerade exportörer. Du kan läsa mer om detta på sidan om ursprungsintyg vid export.

Läs mer om Rex vid export och se om du behöver registrera dig.

Uppdaterad: 2020-03-10


4000