Tullverket

Framtida tullhantering

Transportera och lagra varor

Den nya tullagstiftningen som började tillämpas den 1 maj 2016 innebär förändringar när det gäller anmälan av transportmedel och varor. Det blir även förändringar i hanteringen vid tillfällig lagring.

Oavsett transportsätt ska anmälan av transportmedel och varor göras med hjälp av digital information som lämnas in till Tullverket.

Transportmedlets och varans väg in i Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige kommer att vara helt digitalt.

Se en översikt över logistiken för ett transportmedel och en vara som förs in i Sverige.

Varans och transportmedlets väg ut ur Sverige

Informationsutbytet i tullhanteringen för ett transportmedel och en vara som förs ut ur Sverige kommer att vara helt elektroniskt.

Se en översikt över logistiken för en vara och ett transportmedel som förs ut ur Sverige.

Summarisk införseldeklaration

Förändringarna kring summarisk införseldeklaration (SID) kommer att införas i olika faser.

Summarisk införseldeklaration

Anmälan av transportmedlets ankomst

När den nya införselprocessen är helt införd ska transportmedlets ankomst till EU:s tullområde anmälas till tullmyndigheten när det gäller flyg- och fartygstransport.

Anmälan av transportmedlets ankomst

Anmälan av varors ankomst och tillfällig lagring

När den nya införselprocessen är helt införd ska varors ankomst till EU:s tullområde alltid anmälas till tullmyndigheten. I och med att ankomsten är anmäld är varan i tillfällig lagring.

Anläggning för tillfällig lagring

Transitering

En uppdaterad version av transiteringssystemet NCTS (New Computerised Transit System) kommer att införas den 1 juni 2023.

Läs mer om förändringarna inom transitering.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000