Tullverket

Framtida tullhantering

Plan för införandet av tullkodexen

Införandet av tullkodexen sker stegvis under övergångsperioden och på den här sidan kan du följa arbetet. Tullverkets genomförandeplan uppdateras successivt och vi informerar efter hand om vilka datum som är aktuella för övergång till de olika systemen.

Pågående utvecklingsarbete


Standardtulldeklaration import

Standardtulldeklaration för övergång till fri omsättning produktionssätts den 15 mars 2022 och alla aktörer ska lämna uppgifter i det nya systemet senast den 31 december 2022. Företagstestmiljön är öppen från och med den 1 december 2021.

  • Möjligheten att lämna deklarationer med licenser för avräkning produktionssätts senast i juni 2022.
  • Möjligheten att i e-tjänsten Garantier se aktuella inteckningar på garantibeloppet för standardtulldeklarationer som lämnas i det nya importsystemet införs senast i juni 2022.
  • Möjligheten att lämna tulldeklarationer för särskilda förfaranden produktionssätts senast den 31 december 2022. Från och med den 1 juli 2023 ska deklarationer för särskilda förfaranden lämnas i det nya systemet för standardtulldeklaration import.

Uppdatering av systemet för transitering, NCTS fas 5

I Sverige produktionssätts NCTS fas 5 den 1 juni 2023. Den 1 juni 2023 är också den dag då alla nya transiteringar måste startas i NCTS fas 5. Under perioden 1 juni till 31 augusti 2023 hanteras gamla ärenden i NCTS fas 4, det vill säga i dagens NCTS. Inga nya ärenden får startas i NCTS fas 4 under denna period. Det innebär att berörda aktörer måste förbereda sig så att de har möjlighet att gå i produktion med NCTS fas 5-systemet och hantera nya transiteringar där från och med den 1 juni 2023. Viss teknisk dokumentation kommer att publiceras den 1 december 2021.

Anmälan om varans ankomst och deklaration för tillfällig lagring

Datum för produktionssättning är den 1 mars 2023. Vid detta datum ska den nya lagstiftningen tillämpas vilket innebär förändrade processer och det blir fråga om ett nytt uppgiftslämnande i vissa fall. Mer information följer om vad detta innebär, exempelvis hur transituppgifterna kan användas som deklaration för tillfällig lagring.

Importkontrollsystemet, ICS2, för flygfrakt

Systemet produktionssätts den 1 mars 2023 och alla berörda aktörer ska lämna uppgifter i det nya systemet senast den 2 oktober 2023.

Nytt exportsystem

Ett analysarbete pågår och i dagsläget är det inte klart när det nya exportsystemet produktionssätts. Planen är att omställningen ska ske 2023/2024. Vi återkommer med ytterligare detaljer, men ekonomiska aktörer kommer att bli berörda först under 2023.

Pågående analysarbete


Förenklad deklaration och registrering i deklarantens bokföring

Planen är att omställningen för förenklad deklaration och registrering i deklarantens bokföring vid import ska ske 2023/2024 där förenklad deklaration kommer att produktionssättas först.

En av de större förändringarna är att det kommer att bli krav på varukod på tioställig nivå i den förenklade deklarationen.

Under perioden fram till det att omställningen är gjord fortsätter ni precis som i dag, med dagens regelverk och dagens uppgiftslämnande.

Centraliserad klarering

Centraliserad klarering för import kommer att införas i två faser. Fas 1 som bland annat omfattar standardtulldeklaration och förenklad deklaration kan börja tillämpas i december 2023 och fas 2 som bland annat omfattar registrering i deklarantens bokföring och punktskattepliktiga varor kan börja tillämpas år 2025. Centraliserad klarering för export kommer att kunna börja tillämpas i samband med att det nya exportsystemet införs.

EU CSW-CERTEX

EU CSW-CERTEX är ett centralt system som EU-kommissionen utvecklar och som gör att medlemsstaterna kan utbyta information digitalt om tillstånd och intyg som utfärdas av andra myndigheter än tullmyndigheterna och som behövs vid import och export.

Tullverkets genomförandeplan

Tullverkets genomförandeplan visar när i tid olika system utvecklas. Vid pilarnas avslut ska ekonomiska aktörer lämna samtliga uppgifter enligt den nya lagstiftningen och i de nya eller uppgraderade systemen.

Tullverkets genomförandeplan

Tullverkets genomförandeplan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Planen för införandet är helt uppdaterad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000