Tullverket

Registrerad exportör, tillstånd

Som registrerad exportör kan du utfärda en ursprungsförsäkran (rörande GSP) eller ursprungsdeklaration (för berörda frihandelsavtal) för att intyga vilket ursprung dina varor har vid vissa typer av export.

Tillståndskod: EUREX

Systemet med registrerade exportörer gäller inom det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer (GSP) och i vissa frihandelsavtal, till exempel Ceta-avtalet mellan EU och Kanada.

Du behöver bli registrerad exportör om ditt företag

 • exporterar ursprungsvaror till Kanada (inom Ceta)
 • vidaresänder varor med ursprung i GSP-länder till ett land inom EU, till Norge eller till Schweiz – till exempel efter att varorna har legat på tullager – och vill kunna utfärda en ersättningsursprungsförsäkran. Vid vidaresändning till Norge och Schweiz används tillsvidare fortfarande ersättningscertifikat GSP form A, men detta kommer att ersättas av ersättningsursprungsförsäkran.
 • exporterar material till GSP-länder för kumulation, dvs. tillverkning av varor som sedan importeras med förmånsbehandling. 

Som registrerad exportör får du ett Rex-nummer. Alla Rex-nummer registreras i en gemensam databas över registrerade exportörer. Databasen administreras av EU-kommissionen och är delvis offentlig.

Läs mer om Rex.

Läs mer om varors ursprung.

Vem kan bli registrerad exportör?

För att kunna bli registrerad exportör ska du uppfylla villkoren nedan.

Ditt företag ska

 • bedriva import- eller exportverksamhet, eller ha planer på att starta sådan
 • vara registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex. för enskild firma)
 • ha ett Eori-nummer
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 • ha bevismaterial som styrker ursprunget på de varor som exporteras med ursprungsförsäkran.

Så här ansöker du

Ansök via ett webbformulär som du hittar bland Tullverkets webbtjänster. När du har fyllt i ansökningsformuläret ska du skriva ut det, låta en behörig firmatecknare skriva under det och därefter skicka in det i original till Tullverket.

Logga in och öppna webbformuläret


Du måste vara behörig

För att nå webbformuläret måste du och ditt företag göra följande:

 1. Företaget måste skaffa behörighet till Tullverkets webbtjänster och anmäla en behörighetsadministratör.
 2. Du måste ha en personlig inloggning som du får av företagets behörighetsadministratör.
 3. Företagets behörighetsadministratör måste ge dig behörighet till tjänsten Ansökan om tillstånd och registrering genom att kryssa i den i din profil.

Det är många som ansöker om behörigheter, tänk därför på att vara ute i god tid innan du ska ansöka om ditt tillstånd.

Läs mer och ansök om behörighet till webbtjänsterna.

Vad gäller efter registreringen?

Du måste spara alla handlingar som styrker varornas ursprung i minst 3 år efter utgången av det år då ursprungsförsäkran utfärdades. Under hela den perioden kan den utländska tullmyndigheten begära efterhandskontroll av intyget. Därför rekommenderar vi att du spar handlingarna ytterligare en tid, till exempel i 3,5 år.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper. Dessa gäller även för denna registrering.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Gällande bestämmelser

TullkodexPDF (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013) artikel 64.1

KompletteringsförordningenPDF (Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446) artikel 40

GenomförandeförordningenPDF (Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 2015/2447) artiklarna 68, 84–86, 91, 99–101

Uppdaterad: 2017-12-22Captcha * (obligatorisk)