Tullverket

Tunisien

Ursprungsregler:

Protokoll 4PDF om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete. Ändrad enligt beslut nr 1/2006 (2006/612/EG), EUT L 260, 2006 och beslut nr 1/2012 (2012/198/EU), EUT L 106, 2012.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C83, 2007PDF och C 231, 2007PDF)

Kumulation:

Full kumulation med EG, Marocko, Algeriet
EUR-MED där tillämpligt

Varuomfattning:

Avd. I, Fri rörlighet för varor, industriprodukterPDF
Avd. I, Jordbruks- och fiskeriprodukterPDF      

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR. 1 eller fakturadeklaration. Varucertifikat EUR-MED eller EUR-MED-fakturadeklaration.

Fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturaförklaring 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Europa-MedelhavsvtalPDF, EGT L 97, 1998
______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000