Tullverket

Storbritannien

Ursprungsregler:

Kapitel 2 om ursprungsregler samt bilagorna 2–9

Kumulation:

Bilateral full kumulation enligt artikel 40

Varuomfattning:

Artikel 21 i kapitel 1 i avsnittet Handel med varor

Ursprungsintyg:

Ursprungsförsäkran

Ursprungsförsäkran behöver inte skrivas under.

Vid export från EU:
Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Storbritannien.

Ansök om Rex här.

Vid import från Storbritannien:
Ursprungsförsäkringarna innehåller vanligen ett brittiskt Eori-nummer.

Observera att det i handeln med Storbritannien inte är möjligt att använda andra ursprungsintyg som t.ex. varucertifikat EUR.1.

I avtalet används även importörens kunskap. Det kan bara användas av en importör som har tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa tullmyndigheten i importlandet att varorna är ursprungsvaror.

Läs om importörens kunskap.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling.

Värdegränser:

Vid export från EU:
Ursprungsförsäkran 6 000 euro

Import till EU
Resande 1 200 euro
Småpaket som skickas mellan privatpersoner 500 euro

Import till Storbritannien
Resande 1 000 GBP
Småpaket 1 000 GBP

Giltighetstid för ursprungsintyg:

12 månader

Avtal:

Avtal om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Storbritannien
______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Övrigt:
EU-kommissionens vägledningar för avtalet med Storbritannien (på engelska)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterade uppgifter under rubriken Värdegränser

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000