Tullverket

Peru

Ursprungsregler:

Handelsavtalet bilaga II Pdf, 2.6 MB. rörande definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete.

Observera att förutom den ordinarie bearbetningslistan (Tillägg 1 och tillägg 2 till bilaga II) finns även alternativa bearbetningsregler för ett antal kvoterade varor (Tillägg 2A till bilaga II).

Kumulation: 

Handelsavtalet bilaga II artikel 3-4. Bilateral och regional kumulation. Observera att för närvarande är endast kumulation enligt artikel 3 i kraft.

Varuomfattning:

Ett frihandelsområde upprättas inom vilken varuhandeln liberaliseras stegvis.

En tidsplan för avveckling av tullar Pdf, 12 MB. finns i bilaga I till handelsavtalet. Följande avsnitt avser handeln mellan EU och Peru:

Bilaga I, tillägg 1, avsnitt B, underavsnitt II Pdf, 1.1 MB.. Avveckling av EU:s tullar på varor med ursprung i Peru, tullkategorier, tröskelvolymer för import.

Bilaga I, tillägg 1, avsnitt C Pdf, 1.1 MB.. Avveckling av Perus tullar på varor med ursprung i EU, tullkategorier samt kvoter för olika tullkategorier.

Bilaga I, tillägg 2, avsnitt B Pdf, 1.1 MB.. EU-partens införselpriser (ingångspriser) för vissa varor med ursprung i Peru.

Bilaga I Avveckling av EU:s tullar på varor med ursprung i Peru varukod för varukod Pdf, 4.5 MB..

Bilaga I Avveckling av Perus tullar på varor med ursprung i EU varukod för varukod Pdf, 3.2 MB..

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller en deklaration om ursprung på faktura eller annat kommersiellt dokument. I detta avtal kallas denna deklaration fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger värdegränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

12 månader

Avtal:

Rådets beslut 2012/735/EU Pdf, 15.9 MB., handelsavtal, EU-Colombia och Peru, EUT L 354, 2012

Provisorisk tillämpning Pdf, 788.4 kB. från och med den 1 mars 2013 med Peru, EUT L 56, 2013.
_______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000