Tullverket

Moldavien

​Från 1 januari 2016 omfattar associationsavtalet hela Moldavien.

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung. Pdf, 4 MB.
Protokoll II Pdf, 973.9 kB. till associationsavtalet, EUT L 260, 2014.

Se också en tillfällig lagbestämmelse i EUT L 22, 2017 Pdf, 410.8 kB.om övergångsbestämmelser beträffande kumulation.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler, EUT C 83, 2007 Pdf, 243.7 kB. och C 231, 2007 Pdf, 22.8 kB.). Pdf, 22.8 kB.

Kumulation:

Bilateral kumulation
Diagonal kumulation i vissa fall, se matrisen.

Varuomfattning:

Artikel 144 i associationsavtalet

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklarationer oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

4 månader

Avtal:

Associationsavtal Pdf, 6.2 MB. mellan EU och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Rådets beslut 2014/492/EU Pdf, 468.2 kB. av den 16 juni 2014, EUT L 260

Associationsavtalet tillämpas provisoriskt från och med den 1 september 2014

Associeringsavtalet träder i kraft den 1 juli 2016, EUT L 161 Pdf, 351.6 kB., 2016.
_____________    
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000