Tullverket

Marocko

Ursprungsregler:

Protokoll 4PDF om definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativt samarbete (ändrad enligt beslut 1/2011, EUT L 141, 2011)

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF)

Kumulation:

EUR-MED där tillämpligt.
Full kumulation med EG, Tunisien, Algeriet

Varuomfattning:

Avdelning IIPDF. Fri rörlighet för varor
Bilagor till artiklarna 10-12PDF, definitioner och varuomfattning
Protokoll 1-3PDF angående import/export av jordbruks- och fiskeriprodukter

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration.

Fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Europa-MedelhavsavtalPDF, EGT L 70, 2000

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet, EUT L 34, 2019PDF.

Information om ikraftträdande den 19 juli 2019 av avtalet om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet, EUT L 197, 2019PDF.

_______________
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000