Tullverket

Jordanien

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler inom Pem-området har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya Pem-konventionen införs de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som vill ansluta sig.

Övergångsreglerna kommer att användas parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder. Exportörer i ett land som anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om de vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen.

Läs mer om Pem.

Ursprungsregler:

Pem-konventionen

Regional konvention om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung, Rådets beslut 2013/94/EU, EUT L 54, 2013.

Ändring i tillägg II (om tullrestitution och full kumulation med Cefta), Beslut nr 2/2017 av gemensamma kommittén, EUT L149, 2019.

Förklarande anmärkningar till Pem-konventionen, EUT C 83, 2007 och EUT C 231, 2007

För vissa varor som tillverkas i Jordanien i godkända produktionsanläggningar, där den totala arbetsstyrkan består av minst 15 % syriska flyktingar, finns möjlighet att tillämpa ursprungsreglerna i bilaga II a i protokoll 3 till Pem-konventionen.

Övergångsregler

Protokoll 3 i beslut nr 1/2021 av Associeringsrådet EU-Jordanien, EUT L164, 2021.

Kumulation:

Bilateral kumulation

Diagonal Pem-kumulation i vissa fall

Varuomfattning:

Import av jordbruksprodukter

Protokoll 1, Pdf, 26.6 kB. import till EU

Protokoll 2, Pdf, 162.1 kB. import till Jordanien

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

För varor där ursprungsreglerna i övergångsreglerna tillämpas ska varucertifikat EUR.1 innehålla följande text i fält 7: “TRANSITIONAL RULES”. I ursprungsdeklarationer lägger exportören till “... according to the transitional rules of origin” i slutet av den särskilda text där ursprunget intygas.

För varor där ursprungsreglerna i bilaga II a i Pem-konventionen tillämpas ska ursprungsintyget innehålla följande förklaring på engelska: ”Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – authorisation number granted by the competent authorities of Jordan”.

Läs mer om ursprungsintyg på sidan Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader för ursprungsintyg enligt Pem-konventionen

10 månader för ursprungsintyg enligt övergångsreglerna

Avtal:

Europa-Medelhavsavtal, EGT L 129, 2002

Beslut nr 1/2016, EUT L 233, 2016

Beslut nr 1/2018 (2019/42), EUT L 009, 2019

Övrigt

Vägledningsdokument för tillämpning av övergångsreglerna (på engelska).

______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning  


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000