Tullverket

Ghana

Ursprungsregler:

Från den 20 augusti 2020 finns ursprungsregler i protokoll 1, både vid export från Ghana och export från EU.

Tidigare fanns det inga ursprungsregler i avtalet utan parterna använde ursprungsreglerna i AVS, rådets förordning (EU) 2016/1076 bilaga IIPDF, men endast vid export från Ghana. Vid export från EU kunde avtalet inte tillämpas.

Kumulation:

Full kumulation med EU. Kumulation enligt artikel 6, 7 och 8.

Varuomfattning:

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap artikel 10-13PDF och bilaga 1PDF och 2PDF.

Ursprungsintyg:

Vid export till Ghana:

Rex och ursprungsdeklaration.

Registrerad exportör-nummer krävs för att upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan.

Ansök om att bli registrerad exportör.

Vid import från Ghana:

Varucertifikat EUR. 1 eller ursprungsdeklaration.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

10 månader

Avtal:

Inledande avtalPDF om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, rådets beslut 2016/1850, EUT L 287, 2016PDF

Avtalet tillämpas provisoriskt från 15 december 2016, EUT L 340, 2016PDF.
Sidan uppdaterades: 2020-10-09

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat


4000