Tullverket

Georgien

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Arbetet med att ta fram nya, förenklade och moderniserade ursprungsregler inom Pem-området har pågått under många år. I avvaktan på att alla länder ställer sig bakom den nya Pem-konventionen införs de nya ursprungsreglerna som övergångsregler för de länder som vill ansluta sig.

Övergångsreglerna kommer att användas parallellt med den befintliga konventionen i anslutna länder. Exportörer i ett land som anslutit sig till övergångsreglerna som ska exportera till ett annat anslutet land kan välja om de vill tillämpa övergångsreglerna eller den befintliga Pem-konventionen.

Läs mer om Pem.

Ursprungsregler:

Pem-konventionen

Regional konvention om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung, Rådets beslut 2013/94/EU, EUT L 54, 2013

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler, EUT C 83, 2007 och EUT C 231, 2007.

Övergångsregler

Protokoll 1 i utkast till beslut av Underkommittén för tullfrågor EU-Georgien (på engelska).

Kumulation:

Diagonal kumulation

Associationsavtalet föreskriver diagonal kumulation mellan Georgien, EU och Turkiet. Turkiet och Georgien ska notifiera kommissionen innan diagonal kumulation kan tillämpas.

Diagonal Pem-kumulation i vissa fall

Tabeller för kumulation enligt Pem-konventionen

Varuomfattning:

Associationsavtal, avdelning IV kapitel 1 artikel 23.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration samt varucertifikat EUR-MED och EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om i vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 5 i EUT L 140, 2018 Pdf, 371 kB..

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta ursprungsdeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

För varor där ursprungsreglerna i övergångsreglerna tillämpas ska varucertifikat EUR.1 innehålla följande text i fält 7: “TRANSITIONAL RULES”. I ursprungsdeklarationer lägger exportören till “... according to the transitional rules of origin” i slutet av den särskilda text där ursprunget intygas.

Läs mer om ursprungsintyg på sidan Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling.

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

4 månader för ursprungsintyg enligt Pem-konventionen

10 månader för ursprungsintyg enligt övergångsreglerna

Avtal:

Associationsavtal Pdf, 5.8 MB. mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, EUT L 261, 2014

Rådets beslut 2014/494/EU Pdf, 959 kB. av den 6 juni 2014, EUT L 261.

Provisorisk tillämpning från och med den 1 september 2014.

Associeringsavtalet träder i kraft den 1 juli 2016, EUT L 161 Pdf, 338 kB., 2016.

Övrigt:

Vägledningsdokument för tillämpning av övergångsreglerna (på engelska).

_____________
EUT Europeiska unionens officiella tidning  


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ändrade regler för Pem-området

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000