Tullverket

Elfenbenskusten

Ursprungsregler:

Protokoll nr 1 Pdf, 5.4 MB. om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete

Kumulation:

Full kumulation med EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) (med undantag för varor nämnda i tillägg 10 Pdf, 491.9 kB. och tillägg 11 Pdf, 485.6 kB.) i rådets förordning (EU) 2016/1076.

Varuomfattning:

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap artikel 10-13 Pdf, 83.8 kB. och bilaga 1 Pdf, 74.1 kB. och 2 Pdf, 1.2 MB..

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

10 månader

Avtal:

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, rådets beslut 2009/156/EG Pdf, 1.8 MB., EUT L 59, 2009.

Avtalet tillämpas provisoriskt från 3 september 2016, EUT L 272, 2016 Pdf, 309.5 kB..

Beslut nr 2/2019 om antagande av protokoll nr 1 EUT L 49, 2020.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000