Tullverket

Elfenbenskusten

Ursprungsregler:

Protokoll nr 1PDF om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete

Kumulation:

Full kumulation med EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) (med undantag för varor nämnda i tillägg 10PDF och tillägg 11PDF) i rådets förordning (EU) 2016/1076.

Varuomfattning:

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap artikel 10-13PDF och bilaga 1PDF och 2PDF.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:

10 månader

Avtal:

Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, rådets beslut 2009/156/EGPDF, EUT L 59, 2009.

Avtalet tillämpas provisoriskt från 3 september 2016, EUT L 272, 2016PDF.

Beslut nr 2/2019 om antagande av protokoll nr 1 EUT L 49, 2020.


Sidan uppdaterades: 2020-02-27

Vad är ändrat:


4000