Tullverket

Egypten

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprungPDF

Observera! För att titta på de ursprungsregler som gällde före 1 februari 2016 gäller samma länk som nedan till protokoll 4.

För hänvisning till konventionen se EUT L 334PDF, 2015. Reviderat Protokoll 4PDF till avtalet EU-Egypten, beslut 1/2006, EUT L 73, 2006 och beslut 1/2010, EUT L 249, 2010.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF).

Kumulation:

Bilateral kumulation, EUR-MED kumulation i vissa fall.

Varuomfattning:

Avdelning II, artikel 6-28PDF i medelhavsavtalet

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, ursprungsdeklaration eller EUR-MED-ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration och EUR-MED-ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK      
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Medelhavsavtalet EU-EgyptenPDF, EUT L 304, 2004
_____________
EUT Europeiska unionens officiella tidning  

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000