Tullverket

Chile

Ursprungsregler:

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, bilaga III,PDF definitioner av begreppet ursprungsprodukter och bearbetningslista (ändrad enligt EUT L 196, 2017 och L 145, 2019).

Förklarande anmärkningarPDF till bilaga III, EUT C 321, 2003, reviderade genom C 56, 2005.

Kumulation:

Bilateral kumulation

Varuomfattning:

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, avdelning II i del IVPDF, fri rörlighet för varor

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, Chiles förteckningPDF avseende avskaffande av tullar

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, gemenskapens förteckningPDF avseende avskaffande av tullar

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration

Fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

10 månader

Avtal:

Rådets beslut 2002/979/EG, associationsavtalPDF, EG-Chile, EGT L 352, 2002

Utdrag ur rådets beslut 2002/979/EG, slutaktPDF, EGT L 352, 2002

Provisorisk tillämpningPDF, EGT L 26, 2003
______________
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades: 2020-10-07

Vad är ändrat: Språklig justering


4000